top
28.04.2011

O nás


TJ Junior Praha – oddíl rekreačního sportu sdružuje děti, mládež a dospělé, kteří se chtějí věnovat sportu jen rekreačně a nárazově dle svých možností.

Naše TJ je sdružena ve Svazu rekreačního sportu ČUS. Máme družstvo florbalu – muži, družstvo všestranného sportu pro předškolní děti a sportovní klub dospělých , který se zabývá nepravidelnou rozmanitou činností.

Hlavním obsahem činnosti je organizování nejrůznějších aktivit a pobytových akcí pro děti (a to i předškolní) a  mládež.

Naší prioritou je lyžařská školička pro nejmenší - formou týdenních pobytů předškolních dětí s rodiči. Náplní je každodenní výcvik dětí na lyžích a další doplňkový program.

Pořádáme pro děti různého věku zimní lyžařské tábory a letní sportovní tábory.

Členství

Členství v TJ Junior Praha – oddíl rekreačního sportu

TJ Junior Praha vznikla v roce 1953 pod názvem TJ ÚDPMJF a od roku 1994 existuje pod současným názvem. V roce 2018 se stal oddíl RS samostatnou TJ s názvem TJ Junior Praha, z.s. a sídlem Praha 4, Na Příčce 15. TJ Junior Praha, z.s. je zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 67091 jako zapsaný spolek IČO 05612721.

Stanovy i usnesení a zápis z členské schůze najdete na stránkách Justice - spolkový rejstřík pod IČO 05612721.

Členem TJ Junior oddíl rekreačního sportu se může stát každý aktivní či pasivní sportovec, který požádá o přijetí, řádně vyplní přihlášku a složí členský příspěvek. Žádat o členství může každý prostřednictvím oddílu nebo jednotlivci bez členského vztahu k oddílu.

Roční příspěvek do roku 2018 100 Kč/člen a od roku 2019 je 200 Kč/dospělý a 100 Kč/dítě a je splatný při podání přihlášky a potom vždy do konce ledna. Příspěvky mohou být placeny prostřednictvím oddílu – kroužku nebo zasláním na účet č. 660559002/5500  a VS je číslo členského průkazu. Součástí přihlášky je i samostatný odevzdaný souhlas o zpracování osobních údajů.

Oddíl rekreačního sportu sdružuje děti, mládež a dospělé ve svých kroužcích –  oddílech nebo jsou jako pasivní členové, kteří oddíl podporují, sympatizují s ním, nárazově pomáhají při akcích a podporují jeho činnost.

Ukončení členství je možné kdykoliv na základě písemné žádosti.

Podpořte nás

Můžete nás podpořit pomocí GIVT - internetového projektu, který je vytvořen na podporu neziskových organizací. Při nákupu přes internet, můžete najít obchodníka na stránkách Givtu a objednáte zboží. Vyplníte pole, kterou neziskovou organizaci chcete podpořit - tedy TJ Junior Praha a procenta z nákupu již půjdou na náš účet.

Částky, které bychom touto cestou získali, použijeme na nákup lepšího vybavení pro děti a pro zlevnění zájezdů pro vás.

Samozřejmě, že bližší informace s návodem jak na to získáte, na www.givt.cz. Pokud se dle návodu zaregistrujete ohlídá vám systém a nahlásí sám zda vybraný obchodník je registrovaný v Givtu a nám automaticky procenta připíší.

Fotografie z naší činnosti si může každý prohlédnout na http.//tjjunior.rajce.idnes.cz/Podpořte nás

Pořádáno za podpory

bottom